Εγγραφή

1

Εγγραφή

2

Ενεργοποίηση & κατέβασμα

3

Εγκατάσταση & παίξιμο

ή στην σύνδεσηΔημιουργία λογαριασμού

Κανόνες κωδικού Ένας ασφαλής κωδικός περιλαμβάνει:

  • μεταξύ 5 και 16 χαρακτήρες
  • τουλ. ένα μικρό γράμμα
  • τουλ. ένα κεφαλαίο γράμμα
  • τουλ. ένας αριθμός
  • τουλ. ένας ειδικός χαρακτήρας

Επιτρεπτοί ειδικοί χαρακτήρες:
@ ! # $ % & ( ) { } * + ,
- . / : ; < > = ? [ ] ^ _ | ~

Επίπεδο ασφάλειας του κωδικού σας:


Στο παιχνίδι ισχύουν οι ΓΟΣ και οι Δηλώσεις Προστασίας Δεδομένων.